Charita

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň (DCHP) je účelové zařízení římskokatolické církve spadající pod Charitu České republiky, jehož posláním je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Jejím ředitelem je Ing. Jiří Lodr, prezidentem Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, viceprezidentem a spirituálem je Bc. Ladislav Lego.

Diecézní charita Plzeň zastřešuje provoz 53 registrovaných sociálních služeb, 17 dalších služeb, 2 humanitárních projektů a 7 charitních šatníků. Zaměstnává přes 460 lidí a sdružuje okolo 300 dobrovolníků spolu s dalšími stovkami, kteří se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky.

Statut: Církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
IČ: 49774034
Kontakt: +420 377 221 540, +420 377 223 861, info@dchp.charita.cz 
Web: www.dchp.cz
Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Ředitel: Ing. Jiří Lodr, jiri.lodr@dchp.charita.cz
Prezident: Mons. František Radkovský, frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz

Charitní dům sv. Zdislavy v Plzni, foto: Martina Řehořová/Člověk a víraDiecézní charita Plzeň byla založena v roce 1993 jako střešní organizace pro charitní práci v Diecézi plzeňské. Podstatou charitní práce obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Děje se tak především registrovaných sociálních služeb, které zahrnují péči o seniory, lidi bez domova, nezaměstnané, zdravotně handicapované, osoby v krizových situacích a tísni apod.

V současné době v diecézi existuje 14 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, FCH Plzeň-západ, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro a FCH Sokolov. Dále 9 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Staňkov a FCH Zbiroh. Tyto Charity provozují celkem přes padesát registrovaných sociální služeb, dva humanitární projekty v Latinské Americe a deset charitních šatníků.

Prohlédněte si poslední výroční zprávu.

Více na stránkách www.dchp.cz
Tříkrálová sbírka, foto: Jiří Strašek

Související články

Obrázek novinky
Charita
21. 11. 2022

Hledají se koledníci pro Tříkrálovou sbírku

Charita hledá nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa pro blížící se Tříkrálovou sbírku.
Obrázek novinky
Charita
05. 10. 2022

Volná místa v Diecézní charitě Plzeň

Diecézní charita Plzeň aktuálně hledá vhodné kandidátky/kandidáty na 4 nové pozice. Více informací na následujících odkazech.
Obrázek novinky
Charita
30. 09. 2022

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité

Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň odvádí od konce února velký kus práce při pomoci uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Poskytuje jim sociálně právní poradenství, zajišťuje tlumočení a doprovody na úřadech či v ordinacích lékařů. Pracovnice poradny běžencům pomáhají s orientací v dalších sociálních službách a institucích, hledají pro ně dlouhodobé ubytování, možnosti lékařské péče, pomáhají s umisťováním jejich dětí do školek a škol. Poradna také organizuje velké množství jazykových kurzů českého jazyka a dalších integračních aktivit. Nadto všechno poskytují sociální pracovnice poradny ještě asistenční služby při vyřizovaní pobytových záležitostí nejen ukrajinským občanům na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Plzni.
Obrázek novinky
Charita
01. 09. 2022

Ve výroční zprávě Diecézní charity Plzeň se setkáte s hloubkou i velikostí záběru charitní pomoci

Diecézní charita Plzeň vydala svou výroční zprávu za rok 2021. Přináší novinky z provozovaných sociálních služeb a projektů, příklady pomoci lidem, kteří už si sami pomoci nedokázali, shrnutí důležitých událostí v charitním životě plzeňské diecéze, včetně udělených ocenění. Přestože pomáhající láska Caritas vychází z lidského srdce a jako taková je těžko měřitelná, je ve výroční zprávě prostor k vyjádření charitní pomoci v počtech klientů, jimž byla pomoc poskytnuta. Neméně důležitou složkou jsou údaje ekonomické – jen díky vícezdrojovému financování a množství dárců může Charita poskytnout lidem v těžkých životních situacích tak široké možnosti pomoci. Znovu je tedy třeba poděkovat všem dárcům a podporovatelům, díky nimž může Charita pomáhat potřebným. 
Obrázek novinky
Charita
01. 09. 2022

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků

V jarních měsících tohoto roku vynakládala Diecézní charita Plzeň velké úsilí, aby zajistila dostatek potravin a hygieny pro dlouhé zástupy uprchlíků právě přicházejících z Ukrajiny. Vydaná pomoc se počítala na desítky tun a docházelo pro ni asi 3 500 rodin. Humanitární pomoc je však jen první krok k zajištění základních životních potřeb běženců z Ukrajiny. Fronty se sice zkrátily, ale většina uprchlíků zůstává na našem území, a tak se proměňuje i záběr charitní pomoci. Lidé z Ukrajiny stále hledají dlouhodobé ubytování, práci, lékaře, nejsou si jisti při jednání na úřadech a v základních právních otázkách, a všichni, včetně dětí a dospívajících, se potřebují naučit náš jazyk.
Obrázek novinky
Charita
01. 08. 2022

Charita pomáhá v Hřensku

Diecézní charita Litoměřice vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.
Obrázek novinky
Charita
29. 04. 2022

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji: tuny potravin, tisíce kusů oblečení a stovky hodin tlumočení

Charity v Diecézi plzeňské stojí od začátku invaze na Ukrajině po boku ukrajinských občanů prchajících před válečným konfliktem. Většinou jde o matky s dětmi. Charity na území Plzeňského a Karlovarského kraje vyhlásily ihned po příchodu běženců vlastní materiální sbírky, anebo se na nich podílely v rámci spolupráce s městy nebo jinými organizacemi. Do dnešních dnů tak vydaly lidem hledajícím u nás azyl téměř 80 tun potravin a hygienických potřeb. Způsobů, jak Charita těmto lidem pomáhá, je však mnohem více.
Obrázek novinky
Charita
13. 04. 2022

Startuje druhý ročník velikonoční sbírky Daránek dětem

Narodil se z darů, které pomáhají dětem. Říkáme mu Daránek –chundelatý beránek, který se zjevuje ve sváteční velikonoční době. K těm nejmenším, bezbranným a nejpotřebnějším přispěchá vždy, když ho potřebují. Daránkovi záleží na tom, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství i nadějí na nový začátek. Přináší totiž dětem to, co opravdu potřebují – bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám.
Obrázek novinky
Charita
07. 04. 2022

Změny v provozu Humanitárního skladu Diecézní charity Plzeň od dubna 2022

Diecézní charita Plzeň stále prosí o pomoc lidem v nouzi. Bez vás to nezvládneme.
Obrázek novinky
Charita
29. 03. 2022

Diecézní charita Plzeň hledá koordinátora humanitární pomoci, integračních aktivit a dobrovolnictví

Do našeho přátelského charitního týmu v Plzni přijmeme novou kolegyni nebo kolegu, který se zhostí aktuálních výzev v oblasti humanitární pomoci, integrace cizinců a koordinace dobrovolníků.
Obrázek novinky
Charita
23. 03. 2022

Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci

Diecézní charita Plzeň eviduje už na 3 000 ukrajinských rodin, jimž poskytla potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc 21 tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale ani dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi.
Obrázek novinky
Charita
17. 03. 2022

Biskup Tomáš 17. března navštívil Humanitární sklad Diecézní charity Plzeň

Za doprovodu ředitele Diecézní charity Plzeň Jiřího Lodra se seznámil s fungováním příjmu a výdeje humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům a pozdravil se s pracovníky a dobrovolníky Charity, ale i s dárci přivážejícími potraviny nebo hygienické potřeby.
Obrázek novinky
Charita
17. 03. 2022

Výzva Diecézní charity Plzeň k doplnění humanitární pomoci pro výdej uprchlíkům z Ukrajiny

Obracíme se na veřejnost za účelem doplnění humanitární pomoci pro výdej lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině.
Obrázek novinky
Charita
22. 02. 2022

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.
Obrázek novinky
Charita
17. 02. 2022

Charita Česká republika je připravena pomoci Ukrajině

Východ Ukrajiny čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Charita potřebným lidem v zemi dlouhodobě pomáhá. V případě eskalace ozbrojeného konfliktu je Charita Česká republika ve spolupráci s partnerskou Charitou Ukrajina připravena poskytnout okamžitou humanitární pomoc lidem zasaženým válkou, ať již v oblastech bojů zůstanou, nebo uprchnou.
Obrázek novinky
Charita
08. 02. 2022

Charita pomohla během Milostivého léta více než dvaceti zadluženým lidem zbavit se exekucí

Milostivé léto přineslo ve dnech 28. 10. 2021 až 28. 1. 2022 dlužníkům šanci zbavit se své exekuce pouze úhradou její jistiny a jednorázovým poplatkem exekutorovi. Dluh však musel být veřejnoprávní povahy anebo vůči soukromému věřiteli, který se do Milostivého léta dobrovolně zapojil. S dlužníky, kteří měli zájem na zbavení se exekucí, pracovaly také sociální služby Charity v Diecézi plzeňské. Ulehčit lidem nacházejícím se v dluhové pasti se podařilo v jedenadvaceti případech. Významně k tomu přispěl i dar Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
Obrázek novinky
Charita
07. 02. 2022

Překvapivý výsledek Tříkrálové sbírky 2022 v Diecézi plzeňské – lidská solidarita překonala dosavadní rekord!

Pokladničky označené logem Charity, s nimiž koledovali tři králové v první polovině ledna, jsou v Diecézi plzeňské sečteny. Na celém území diecéze bylo rozpečetěno celkem 1 372 pokladniček, které vydaly koledu o rekordní částce 5 972 469 Kč. Součástí výtěžku jsou i dary zasílané bankovním převodem nebo vykoledované online.
Obrázek novinky
Charita
03. 01. 2022

Tříkrálová sbírka 2022 zve k pomoci potřebným

Již 22. rokem se pod taktovkou Charity Česká koná největší pravidelná sbírka v republice, jejíž tradice se však počítá na staletí. Odstartuje hned 1. ledna na Nový rok a malí i velcí tři králové budou chodit koledovat až do 16. ledna. Účelem sbírky je podpora charitní pomoci lidem v nouzi či v jiných náročných životních situacích, které nedokáží sami zvládnout.
Obrázek novinky
Charita
20. 12. 2021

1.–16. ledna proběhne 22. ročník Tříkrálové sbírky. Noví koledníci jsou vítaní.

1. – 16. ledna 2022 se koná 22. ročník Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírkové akce v České republice. Vykoledované peníze prostřednictvím Charity ČR pomohou – tak jako každý rok – statisícům lidí v nouzi. Všechny aktuální informace o průběhu a záměrech Tříkrálové sbírky najdete na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, kde rovněž můžete rychle a jednoduše, podle svých možností, přispět do online kasičky.
Obrázek novinky
Charita
23. 11. 2021

Charita hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku

Při 22. ročníku Tříkrálové sbírky se bude koledovat v termínu 1.–16. ledna 2022. Charita hledá malé i velké koledníky, kteří by jako tři králové přinášeli požehnání navštíveným domovům a přijímali do kasičky příspěvky na charitní pomoc potřebným lidem, jichž v současné době stále přibývá. Zúčastnit se mohou lidé s dobrým srdcem všech generací.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás