Charita

Diecézní charita Plzeň

Diecézní charita Plzeň (DCHP) je účelové zařízení římskokatolické církve spadající pod Charitu České republiky, jehož posláním je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Jejím ředitelem je Ing. Jiří Lodr, prezidentem Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, viceprezidentem a spirituálem je Bc. Ladislav Lego.

Diecézní charita Plzeň zastřešuje provoz 53 registrovaných sociálních služeb, 17 dalších služeb, 2 humanitárních projektů a 7 charitních šatníků. Zaměstnává přes 460 lidí a sdružuje okolo 300 dobrovolníků spolu s dalšími stovkami, kteří se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky.

Statut: Církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb.
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň
Adresa: Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
IČ: 49774034
Kontakt: +420 377 221 540, +420 377 223 861, info@dchp.charita.cz 
Web: www.dchp.cz
Konto: ČSOB Plzeň 2648062 / 0300
Ředitel: Ing. Jiří Lodr, jiri.lodr@dchp.charita.cz
Prezident: Mons. František Radkovský, frantisek.radkovsky@dchp.charita.cz

Charitní dům sv. Zdislavy v Plzni, foto: Martina Řehořová/Člověk a víraDiecézní charita Plzeň byla založena v roce 1993 jako střešní organizace pro charitní práci v Diecézi plzeňské. Podstatou charitní práce obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Děje se tak především registrovaných sociálních služeb, které zahrnují péči o seniory, lidi bez domova, nezaměstnané, zdravotně handicapované, osoby v krizových situacích a tísni apod.

V současné době v diecézi existuje 14 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, FCH Plzeň-západ, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro a FCH Sokolov. Dále 9 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Staňkov a FCH Zbiroh. Tyto Charity provozují celkem přes padesát registrovaných sociální služeb, dva humanitární projekty v Latinské Americe a deset charitních šatníků.

Prohlédněte si poslední výroční zprávu.

Více na stránkách www.dchp.cz
Tříkrálová sbírka, foto: Jiří Strašek

Související články

Obrázek novinky
Charita
včera

Před Velikonocemi opět zabečí Daránek, aby pomohl splnit dětská přání

Blíží se Velikonoce a s nimi přichází Daránek, aby pomohl vyplnit dětské sny, zejména tam, kde bývá bytem nouze a hrozí strádání. Charita Česká republika proto znovu ohlašuje dobročinnou kampaň, jejíž výtěžek pomůže zejména nejmenším a nejzranitelnějším, tedy především dětem z chudých rodin.
Obrázek novinky
Charita
17. 03. 2023

Jarní sbírka Daránek

Daránek je celostátní sbírka, která je organizována od roku 2021 Charitou České republiky. Podporuje charitativní zařízení a služby starající se o děti. Podpořeny mohou být například azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti, volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabého prostředí, služby pro děti handicapované, případně mohou být finanční prostředky využity na podporu práv dětí. Část sbírky může připadnout i na přímou podporu rodin s dětmi v nouzi.
Obrázek novinky
Charita
24. 02. 2023

Rok charitní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na území plzeňské diecéze

Rok po invazi ruských vojsk na Ukrajinu byl pro Charitu rokem služby a překonávání mnohých výzev. Charita na území Diecéze plzeňské okamžitě začala pomáhat lidem, kteří kvůli válce opustili své domovy a hledali bezpečný azyl. Náročnost služby těmto potřebným vyplývala i z jejich množství. Do Plzeňského kraje, který se spolu s Karlovarským krajem rozkládá na území diecéze, totiž přišlo nejvíce uprchlíků v přepočtu na obyvatele. Od spontánní pomoci prostřednictvím materiálních a potravinových sbírek podporovaných velkou solidaritou české společnosti přešly některé charity vybavené dostatečným zázemím v průběhu roku k systematické pomoci, jejímž cílem je dobrá integrace uprchlíků do české společnosti.
Obrázek novinky
Charita
22. 02. 2023

Z inspekční cesty za rozvojovými projekty Diecézní charity Plzeň v Peru

Na přelomu listopadu a prosince 2022 uskutečnil vedoucí Střediska rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň Pablo Chacón Gil inspekční cestu po Peru. Cílem bylo na místě ověřit fungování projektů Adopce na dálku a AMMERE – Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými prostředky, na kterých diecézní charita spolupracuje se zdejšími pomáhajícími organizacemi. Pablo Chacón osobně navštívil řadu chudých dětí a nezletilých matek v jejich domácnostech a střediska pomoci, kde spolu s místními partnery hledal způsoby, jak zvyšovat kvalitu poskytované péče.
Obrázek novinky
Charita
14. 02. 2023

Děkujeme za rekordně štědrou Tříkrálovou sbírku

Letošní Tříkrálová sbírka znovu ukázala, že lidé si umí být vzájemnou oporou. Výtěžek na území Diecéze plzeňské, tedy na území Plzeňského a Karlovarského kraje, překonal o více než 850 tisíc korun minulý, dosud nejštědřejší ročník. Díky úžasnému výsledku budou moci být naplněny záměry pomoci, které si koledující organizace vytkly před začátkem sbírky. Je to dobrá zpráva pro charity a klienty jejich služeb a také pro další potřebné, jež jsou podporováni ve farnostech či školách. Na vynikajícím výsledku mají podíl zejména obětaví koledníci a vedoucí tříkrálových skupinek, kteří v dosud nejhojnějším počtu vyrazili požehnat domácnostem písmeny K+M+B.
Obrázek novinky
Charita
07. 02. 2023

Katastrofální zemětřesení v Turecku a Sýrii: Charita Česká republika vyhlašuje sbírku na pomoc

V reakci na katastrofální zemětřesení, které zasáhlo v noci z 5. na 6. února jihovýchodní Turecko a Sýrii, vyhlašuje Charita Česká republika sbírku na pomoc lidem v zasažených oblastech. Charita Česká republika je připravena okamžitě pomoci. Lidé v místě potřebují okamžitou humanitární pomoc. Charitní síť již spouští pomoc přímo na místě.
Obrázek novinky
Charita
07. 01. 2023

Na svátek Tří králů společně v Plzni koledovali biskup, hejtman a primátor

Koleda Kraje + Města + Biskupství proběhla podobně jako o dva dny dříve v Karlových Varech za účasti čelních představitelů také v Plzni. Plzeňský biskup Tomáš Holub koledoval spolu s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a primátorem města Plzně Romanem Zarzyckým.
Obrázek novinky
Charita
05. 01. 2023

Tři králové z Kraje + Města + Biskupství koledovali v Karlových Varech

Ve středu 4. ledna koledoval biskup Tomáš Holub ve společnosti hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové na magistrátu města a krajských úřadech. Tři králové v doprovodu malých koledníků navštívili úřad práce, krajské ředitelství policie, hasičský záchranný sbor a svou cestu zakončili na Krajském úřadu Karlovarského kraje.
Obrázek novinky
Charita
02. 01. 2023

Začala Tříkrálová sbírka. Je novoroční nadějí pro potřebné.

Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi, ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje největší pravidelnou celonárodní Tříkrálovou sbírku, která na začátku ledna proběhne ve svém 23. ročníku. Tříkrálové skupinky budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna 2023. Na starý kolednický zvyk navázala od roku 2001 Charita Česká republika a v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni vykoledovalo přes 6 milionů korun. Budou lidé s dobrým srdcem stejně štědří i letos?
Obrázek novinky
Charita
21. 11. 2022

Hledají se koledníci pro Tříkrálovou sbírku

Charita hledá nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa pro blížící se Tříkrálovou sbírku.
Obrázek novinky
Charita
05. 10. 2022

Volná místa v Diecézní charitě Plzeň

Diecézní charita Plzeň aktuálně hledá vhodné kandidátky/kandidáty na 4 nové pozice. Více informací na následujících odkazech.
Obrázek novinky
Charita
30. 09. 2022

Asistenční služby Poradny pro cizince Diecézní charity Plzeň jsou letos obzvlášť důležité

Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň odvádí od konce února velký kus práce při pomoci uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny. Poskytuje jim sociálně právní poradenství, zajišťuje tlumočení a doprovody na úřadech či v ordinacích lékařů. Pracovnice poradny běžencům pomáhají s orientací v dalších sociálních službách a institucích, hledají pro ně dlouhodobé ubytování, možnosti lékařské péče, pomáhají s umisťováním jejich dětí do školek a škol. Poradna také organizuje velké množství jazykových kurzů českého jazyka a dalších integračních aktivit. Nadto všechno poskytují sociální pracovnice poradny ještě asistenční služby při vyřizovaní pobytových záležitostí nejen ukrajinským občanům na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Plzni.
Obrázek novinky
Charita
01. 09. 2022

Ve výroční zprávě Diecézní charity Plzeň se setkáte s hloubkou i velikostí záběru charitní pomoci

Diecézní charita Plzeň vydala svou výroční zprávu za rok 2021. Přináší novinky z provozovaných sociálních služeb a projektů, příklady pomoci lidem, kteří už si sami pomoci nedokázali, shrnutí důležitých událostí v charitním životě plzeňské diecéze, včetně udělených ocenění. Přestože pomáhající láska Caritas vychází z lidského srdce a jako taková je těžko měřitelná, je ve výroční zprávě prostor k vyjádření charitní pomoci v počtech klientů, jimž byla pomoc poskytnuta. Neméně důležitou složkou jsou údaje ekonomické – jen díky vícezdrojovému financování a množství dárců může Charita poskytnout lidem v těžkých životních situacích tak široké možnosti pomoci. Znovu je tedy třeba poděkovat všem dárcům a podporovatelům, díky nimž může Charita pomáhat potřebným. 
Obrázek novinky
Charita
01. 09. 2022

Od humanitární pomoci k integračním aktivitám: Charita reaguje na potřeby ukrajinských uprchlíků

V jarních měsících tohoto roku vynakládala Diecézní charita Plzeň velké úsilí, aby zajistila dostatek potravin a hygieny pro dlouhé zástupy uprchlíků právě přicházejících z Ukrajiny. Vydaná pomoc se počítala na desítky tun a docházelo pro ni asi 3 500 rodin. Humanitární pomoc je však jen první krok k zajištění základních životních potřeb běženců z Ukrajiny. Fronty se sice zkrátily, ale většina uprchlíků zůstává na našem území, a tak se proměňuje i záběr charitní pomoci. Lidé z Ukrajiny stále hledají dlouhodobé ubytování, práci, lékaře, nejsou si jisti při jednání na úřadech a v základních právních otázkách, a všichni, včetně dětí a dospívajících, se potřebují naučit náš jazyk.
Obrázek novinky
Charita
01. 08. 2022

Charita pomáhá v Hřensku

Diecézní charita Litoměřice vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.
Obrázek novinky
Charita
29. 04. 2022

Charita podává ruce uprchlíkům v Plzeňském a Karlovarském kraji: tuny potravin, tisíce kusů oblečení a stovky hodin tlumočení

Charity v Diecézi plzeňské stojí od začátku invaze na Ukrajině po boku ukrajinských občanů prchajících před válečným konfliktem. Většinou jde o matky s dětmi. Charity na území Plzeňského a Karlovarského kraje vyhlásily ihned po příchodu běženců vlastní materiální sbírky, anebo se na nich podílely v rámci spolupráce s městy nebo jinými organizacemi. Do dnešních dnů tak vydaly lidem hledajícím u nás azyl téměř 80 tun potravin a hygienických potřeb. Způsobů, jak Charita těmto lidem pomáhá, je však mnohem více.
Obrázek novinky
Charita
13. 04. 2022

Startuje druhý ročník velikonoční sbírky Daránek dětem

Narodil se z darů, které pomáhají dětem. Říkáme mu Daránek –chundelatý beránek, který se zjevuje ve sváteční velikonoční době. K těm nejmenším, bezbranným a nejpotřebnějším přispěchá vždy, když ho potřebují. Daránkovi záleží na tom, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství i nadějí na nový začátek. Přináší totiž dětem to, co opravdu potřebují – bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám.
Obrázek novinky
Charita
07. 04. 2022

Změny v provozu Humanitárního skladu Diecézní charity Plzeň od dubna 2022

Diecézní charita Plzeň stále prosí o pomoc lidem v nouzi. Bez vás to nezvládneme.
Obrázek novinky
Charita
29. 03. 2022

Diecézní charita Plzeň hledá koordinátora humanitární pomoci, integračních aktivit a dobrovolnictví

Do našeho přátelského charitního týmu v Plzni přijmeme novou kolegyni nebo kolegu, který se zhostí aktuálních výzev v oblasti humanitární pomoci, integrace cizinců a koordinace dobrovolníků.
Obrázek novinky
Charita
23. 03. 2022

Válečným běžencům z Ukrajiny vydala Charita v Plzni už 21 tun humanitární pomoci

Diecézní charita Plzeň eviduje už na 3 000 ukrajinských rodin, jimž poskytla potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc 21 tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale ani dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás