Generální vikář

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nejednat proti jeho vůli a úmyslům. V jeho úřadě generálního vikáře je soustředěna personální agenda kněží.

P. Mgr. Jakub Holík, generální vikář Diecéze plzeňské

P. Mgr. Jakub Holík byl s účinností od 1. září 2019 jmenován dekretem č. j. 2308/2019 a na základě kánonu 475 CIC generálním vikářem Diecéze plzeňské.

P. Jakub Holík se narodil 5. listopadu 1971 v Brně a vyrůstal v rodině se třemi sourozenci. Po absolvování základní školy a gymnázia, kde maturoval v roce 1990, se přihlásil ke studiu teologie. Absolvoval nejdříve Teologický konvikt v Litoměřicích a v roce 1991 byl vyslán ke studiu na Papežskou lateránskou univerzitu v Římě.

V roce 1996 byl vysvěcen v Brně na jáhna a nastoupil na základní vojenskou službu do Hranic na Moravě. 28. června 1997 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem vysvěcen na kněze a stal se farním vikářem ve farnostech Čebín, Veverská Bítýška a Lažánky u Tišnova.

V roce 1999 přijal výzvu ke vstupu do Duchovní služby armády ČR a stal se na 6 let vojenským kaplanem ve Vyškově a Moravské Třebové. 6 měsíců prožil s vojáky na misi SFOR v Bosně.

V září 2005 z armády odešel a stal se farářem v Jimramově, Dalečíně a Sulkovci na Žďársku. V roce 2010 se místem jeho služby stalo město Třebíč, kde pracoval jako farář u baziliky sv. Prokopa, 4 roky vykonával službu školního kaplana na místním Katolickém gymnáziu a 5 let vedl také druhou třebíčskou farnost na Jejkově.

Po 9 letech v Třebíči byl požádán biskupem Tomášem Holubem o službu generálního vikáře plzeňské diecéze, do které nastoupil 1.září 2019.

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD., generální vikář pro Karlovarský kraj

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD. byl s účinností od 1. června 2017 jmenován dekretem 1375/2017 a na základě kánonu 477 CIC generálním vikářem pro vikariáty Karlovarského kraje.

P. Jiří Majkov se narodil 3. května 1963 v Dlouhém Poli na Ukrajině, kde v té době žili jeho rodiče. Má jednu starší sestru.

Od roku 1965 žila rodina v Klokočově a posléze ve Vítkově v opavském okrese, kde také P. Majkov absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1981 vstoupil do litoměřického semináře a po dvouleté přestávce základní vojenské služby v letech 1984–86 byl v roce 1988 v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen biskupem Antonínem Liškou na kněze a nastoupil jako kaplan do farnosti Ostrava – Vítkovice.

Již v roce 1982 pod vlivem působení tehdejšího vítkovského faráře P. Františka Pevného vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). V roce 1990 byl povolán do Prahy jako rektor kostela sv. Ignáce. Vyučoval také na Základní škole sester Voršilek a podílel se na obnovení Arcibiskupského gymnázia. V roce 1992 byl poslán do Bohosudova, kde tehdy P. Josef Cukr SJ obnovoval bývalé jezuitské gymnázium. V roce 1994 vystřídal nemocného P. Miroslava Brtvu SJ v Ostrově jako administrátor farnosti, k níž se časem připojila i farnost Hroznětín.

V letech 1997–2004 dálkově studoval církevní právo na Katolické univerzitě v Lublinu, toto studium dovršil doktorátem kanonického práva. Z tohoto titulu působil nejprve na Interdiecézním soudu v Praze a poté až doposud působí také jako soudce na Diecézním soudu v Plzni.

V r. 2001 byl biskupem Františkem Radkovským ustanoven farářem v Lokti, kde působí dodnes.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás