Papežská misijní díla

Papežská misijní díla

Papežská misijní díla (PMD) pod patronací papeže a Kongregace pro evangelizaci národů zajišťují přímou pomoc potřebným v misijních zemích celého světa, a to především skrze koordinaci misijních aktivit, formaci zasvěcených osob na misiích, školní a předškolní výchovou dětí a ochranou života, motivování k misijní činnosti církve. Papežská misijní díla pomáhají v zemích: Paraguay, Sýrie, Srí Lanka, Bangladéš, Filipíny, Myanmar Papua – Nová Guinea Uganda, Zambie, Tanzanie, Nigerie, Keňa, Malawi.

PMD šíření víry (PMD ŠV)

koordinuje misijní aktivity v celém světě. Zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa (tj. asi 40% všech diecézí), na které se podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, stavby a opravy kostelů a jiné.

PMD sv. Petra apoštola (PMD PA)

zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci více než 80.000 bohoslovců v seminářích, noviců, kněží a řeholnic na misiích. Nadále pečuje o nemocné a staré kněze v misiích.

PMD dětí (PMDD)

staví na křesťanské výchově, solidaritě, ryzím misionářském duchu a sociální pomoci pod mottem „Děti pomáhají dětem“. Přispívá na projekty pro pastoraci, misijní animaci a křesťanskou formaci, školní a předškolní výchovu a záchranu života 2,7 mil. dětí v misijních oblastech.

Papežská misijní unie (PMU)

vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve.

“Chtěl bych vás povzbudit: oživte vaše misijní poslání a 'jděte ke všem národům' (Mt 28,19) v šlépějích svatého Pavla, apoštola národů. Musíme cítit touhu a nadšení k prozáření všech národů světlem Kristovým, které naplňuje Jeho církev. Hlásat Evangelium musí být pro nás nezbytný a prvořadý závazek.”
papež Benedikt XVI.

Členské aktivity PMD

Členové PMD, jako jeho nejbližší spolupracovníci, mají přímou účast na misiích církve. Jsou zapsáni v Modlitební knize a modlí se za sebe navzájem. Denně se za ně modlí lidé z misií a je za ně po celém světě sloužena mše svatá. Dostávají Misijní zpravodaj. Kromě toho se mohou těšit z mnoha společných aktivit:

Misijní klub

 • denní modlitba za misie
 • „Chléb pro misie“ – týdenní spoření daru pro chudé na misiích
 • tvůrčí podpora aktivit PMD

Misijní klubko

 • denní modlitba Zdrávas Maria za kamarády na misiích
 • týdenní spoření do pokladničky „Misijní bonbónek“
 • aktivní pomoc svému okolí a dětem celého světa pod heslem „Děti pomáhají dětem“

www.missio.czMisijní růže

 • určena pro jednotlivce i společenství
 • denní modlitba desátku růžence za misie
 • 20 lidí tvoří Misijní růži živého růžence

Adorace pro misie

 • pro dospělé, jednotlivce i skupiny
 • pravidelná duchovní podpora misií prostřednictvím adorace
 • tichá, doprovázená hudbou nebo četbou Písma svatého...

Sponzorování

 • pro jednotlivce, rodiny, mladé páry, farnosti, studenty, důchodce, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců apod.
 • finanční podpora chudých dětí, sirotků, nemocných, bohoslovců a další
 • je možné si vyžádat potvrzení pro daňové účely

 Vyberte si a zapojte se: Staňte se členy Papežských misijních děl!

“Pěstujme v sobě citlivost a empatii vůči problémům konkrétních lidí, sledujme potřeby těch nejopuštěnějších, kteří bydlí třeba na druhé straně planety, protože oni jsou stejně milovanými Božími dětmi, jako my, jsou stejně blízko Božímu srdci, jako my.”
Tomáš Holub, biskup plzeňskýAktivity pro všechny zájemce


Misijní neděle

 • každoroční aktivity, vždy předposlední neděli v říjnu
 • modlitba a finanční sbírka pro PMS šíření víry

Misijní koláč a štrúdlování

 • pečení a nabízení koláčů, perníčků, cukroví aj.
 • dobrovolné finanční dary podpoří projekty PMD v misiích

Misijní jarmark

 • výstava a nabídka vlastních výrobků i misijních materiálů
 • finanční výtěžek z akce putuje na účet PMD

www.missio.czPohled pro misie

 • malování vánočních a velikonočních motivů na předtisky pohlednic
 • vystavená dílka zájemci oceňují finančním darem na misie

Jeden dárek navíc

 • před Vánocemi děti šetří na dárek kamarádovi v misiích
 • ušetřená částka putuje skrze PMD jako dárek pro děti v bídě

Den papežského misijního díla dětí

 • 1. červen – hry, soutěže a duchovní program oslav Dne PMDD
 • slavnostní přijímání nových členů do Misijního klubka

Mešní intence misionářům

 • je dobré na intenci přispět částkou 250 Kč
 • na tento účel nelze uplatnit odpočet z daní 

Kontakty

P. Romuald Štěpán Rob – diecézní ředitel PMD

nám. 17. listopadu 350/4, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
Tel.: 724 241 601

rob@bip.cz

 

ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát – národní ředitel PMD

Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 604 838 882
pmd@missio.cz

Více na www.missio.cz.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás