Diecézní centrum mládeže

Diecézní centrum mládeže

Otci biskupovi – podobně jako celé církvi – leží velmi na srdci vztah jemu svěřených mladých lidí k Bohu. Aby je k němu mohl účinně vést, usiluje o intenzivní vzájemný kontakt s mladými a potažmo o plodnou spolupráci všech (církevních) subjektů, které se v jeho diecézi mládeži věnují. Sám jejich součinnosti udává směr především prostřednictvím Diecézního centra mládeže, které pro tento účel zřizuje.

DCM Plzeň tedy jako prodloužená biskupova ruka zprostředkovává vzájemný kontakt mládeže s biskupem a vede a koordinuje pastoraci mladých ve většinově nevěřícím prostředí zdejší diecéze.

Spolu s misionáři obláty, salesiánskou rodinou, františkány, dominikány, vysokoškolským klubem Hora, duchovními správci farností a četnými jednotlivci, rozesetými po celé diecézi, plánuje a organizuje setkání, kurzy, semináře a mnohé další akce, jejichž ideálním cílem je stav, ve kterém se každý mladý člověk v diecézi může snadno setkat s živým Bohem a získávat potřebnou podporu v každé etapě své osobní cesty k němu.

Mladí tak mohou nacházet bezpodmínečné přijetí, zájem o sebe a své názory, vyslechnutí, pochopení, mohou navazovat nové vztahy, diskutovat, učit se dobře žít a – pokud chtějí – sami se aktivně zapojit do práce pro své vrstevníky, ať už jako dobrovolníci nebo jako členové některého ze zmíněných subjektů.

DCM Plzeň se ale nesoustředí výhradně na „svůj píseček“: Spolupracuje rovněž se Sekcí pro mládež ČBK, diecézními centry pro mládež v ostatních diecézích i organizacemi jako jsou Junák nebo Orel...

Největšími každoročními setkáními mladých v naší diecézi jsou Diecézní setkání mládeže (Log in), organizované týden před Velikonoci dosud vždy v Plzni, a Diecézní pouť, která se obvykle koná začátkem září a směřuje do Kláštera Teplá.

Vysokou prioritu v činnosti DCM má podpora společenství mladých v jednotlivých farnostech diecéze. Proto je důležitá formace tzv. animátorů, tj. mladých, kteří jsou – i díky animátorskému kurzu, jenž absolvují – schopni sami nebo ve vzájemné spolupráci oslovovat a vést své vrstevníky ve farnosti k životu ve víře.

Ke vzájemnému setkání a propojování různých společenství i jednotlivců, kteří doma zatím žádnou podobnou partu nemají, slouží setkání na vikariátní úrovni, nebo drobnější akce pro více sousedních vikariátů (např. Setkání mládeže Karlovarského kraje, určená pro mladé lidi v oblasti Krušnohorska).

Na vzdělání a formaci v určitých oblastech života se zaměřují semináře, připravovaná na témata podle aktuální potřeby (O nás s námi – na témata Synody o mládeži, Spadlo to tam – biblicko-psychologický seminář o jednotlivých emocích člověka).

K prohlubování duchovního života přispívají duchovní cvičení – zejména klasické rekolekce a exercicie.

O prázdninách se pro mladé různých věkových kategorií pořádají tábory (např. Quest), puťáky (na etapy z Plzně do Compostely), dobrovolnické brigády (Workship).

Nabídku akcí doplňuje každoročně taneční ples (Let`s Dance!), občasné sportovní klání (BiskupCUP), Silvestr s DCM a večery chval (Light4You, Večery chval v Plzni – v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí i v „Domečku“ u bratří františkánů, Večery chval v Karlových Varech – Rybářích, …).

K disposici je na DCM (psychologická) poradna a kněz; mladí tak mají možnost domluvit si individuální sezení s psycholožkou, duchovní rozhovor, doprovázení nebo přípravu k přijetí svátostí.

V posledních letech se v rámci péče o mládež rozvíjí systematičnější pastorační péče o ministranty.

A za mladé i s nimi se v neposlední řadě modlíme (modlitební společenství).

Více naleznete na webových stránkách nebo na facebookovém profilu.

Kontakt

Ředitel diecézního centra mládeže: P. Pavel Fořt

Adresa: Františkánská 11, 301 00 Plzeň

E-mail: dcm@bip.cz

Tel.: +420 730 543 373

Web: dcm.krestan.org

Facebook: @DCMPlzen

Související články

Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
06. 11. 2020

Talk show s P. Kamilem Strakem

Vysokoškolský klub Hora a DCM Plzeň srdečně zvou ve středu 11.11. od 20:00 na talk show s P. Kamilem Strakem, ředitelem Sekce pro mládež. Talk show bude vysílána živě prostřednictvím YouTube kanálu klubu Hora. Kamil Strak v rozhovoru s moderátory promluví o svém životě a své službě v rámci Sekce pro mládež ČR.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 10. 2020

Diecézní ples mládeže Let´s dance SE PŘESOUVÁ na zatím neznámý termín

I letos doufáme, že se uskuteční diecézní ples mládeže Let´s dance. Srdečně zveme vás všechny: studenty, přátele DCM, rodiče, kamarády, horáky, animátory, středoškolské spolčo a mnohé další. Termín upřesníme.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 10. 2020

Mší svatou zahájili studenti v Plzni nový akademický rok

7. října fotila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
03. 09. 2020

Zahajovací studentská mše svatá Veni Sancte v Plzni

Ve středu 7. října proběhne od 19:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni jako tradičně slavnostní mše celebrovaná generálním vikářem P. Jakubem Holíkem k zahájení nového akademického roku.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 09. 2020

Program pro mládež na diecézní pouti v Teplé

V rámci letošní diecézní pouti v Teplé chystáme i letos program pro mládež a mladé lidi z diecéze (12–29 let). Registrace účastníků bude probíhat v klášteře v Teplé v pátek 11. září od 18:00 do 18:45, po večeři začne společný program.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 09. 2020

Na diecézní pouti v Teplé bude připraven i program pro mládež

V rámci letošní diecézní pouti v Teplé chystáme i letos program pro mládež a mladé lidi z diecéze (12–29 let). Registrace účastníků bude probíhat v klášteře v Teplé v pátek 11. září od 18:00 do 18:45, po večeři začne společný program.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
09. 06. 2020

Quest 2020 v Nečtinách

Tábor plný výzev pro účastníky ve věku 12–15 let proběhne 19.–25. července v Nečtinách.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
02. 04. 2020

Ministrantský tábor

Tábor pro ministranty ve věku 9–15 let proběhne 22.–29. srpna v Horní Blatné.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
02. 04. 2020

Creative - tvůrčí minifestival pro mladé

Koná se 14.–16. srpna na statku Ferienhof Wiese v Příchovicích u Přeštic.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
01. 04. 2020

Online setkání mládeže

Sekce pro mládež reaguje na zrušená diecézní setkání mládeže a přesouvá je na obrazovky. Sledujte 4. dubna od 17:00 Tv Noe. Hostem bude také biskup Tomáš Holub, který bude odpovídat na vaše otázky.
Obrázek novinky
31. 03. 2020

Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020

Poselství papeže Františka na téma "Mládenče, pravím ti, vstaň!" (srov. Lukáš 7,14) k Světovému dni mládeže (5. dubna 2020).
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
30. 03. 2020

Týden modliteb za mládež

Od 30. března do Květné neděle probíhá Týden modliteb za mládež.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
29. 03. 2020

Křížová cesta - společná modlitba

DCM Plzeň a Vysokoškolské společenství Hora vás zvou ke každodenní modlitbě nad jednotlivými zastaveními křížové cesty. Denně v 15 hodin až do Bílé soboty.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
20. 03. 2020

Rekviem – mše svatá za dárce těl

Vzhledem k nastalé situaci bude mši svatou za dárce těl celebrovat biskup Tomáš 1. dubna od 19:00 soukromě. Kdo se k tomuto úmyslu chcete připojit vzpomínkou či modlitbou, můžete tak společně učinit tam, kde právě budete, ve stejný čas.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
04. 02. 2020

Chvály s Horou

Zveme vás na večer chval s VŠ klubem Hora, který proběhne ve středu 3. června od 20:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
03. 02. 2020

Chvály s Horou

Zveme vás na večer chval s VŠ klubem Hora, který proběhne ve středu 4. března od 20:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
22. 01. 2020

Reset - duchovní obnova pro mládež

Postní duchovní obnova pro mládež ve věku 14–29 let proběhne 28. února až 1. března na faře v Jáchymově. Přihlášky zasílejte do pátku 21. února na DCM.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
21. 01. 2020

Minifor – formační setkání ministrantů plzeňské diecéze

Formační setkání ministrantů (od 14 let) proběhne v sobotu 29. února od 8:45 na DCM v Plzni. Téma: Vstupní obřady mše svaté.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
14. 01. 2020

BeYOUtiFULL

DCM Plzeň zve holky 14–18 let na společný víkend. Povídání, čajo/kávování, dobré jídlo, filmy, pečení, potisk tašek, kultura, modlitba... Prostě společný čas. 21.–23. února na DCM v Plzni.
Obrázek novinky
Diecézní centrum mládeže
10. 01. 2020

Chvály s Horou

Zveme vás na večer chval s VŠ klubem Hora, který proběhne ve středu 5. února od 20:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás