Křesťanské poradny

V diecézi existuje několik odborných center, které pomáhají v konkrétních situacích s konkrétními otázkami. Lze se obrátit na Křesťanskou psychoterapeutickou poradnu, Psychologickou poradnu pro mládež, Poradnu pro ženy a dívky či Poradnu PPR.

Křesťanská psychoterapeutická poradna

Trápí vás smutek, strach, beznaděj? Prožíváte těžkou životní situaci a nevíte jak dál? Stojíte před závažným rozhodnutím a chcete se rozhodnout zodpovědně? Vaše vztahy s druhými lidmi jsou komplikované, zamotané, bolestivé? Máte pocit, že váš život ztratil smysl? Nebo jen chcete rozvíjet svou osobnost, nezůstávat na místě, netočit se v kruhu...? Chcete žít svůj vlastní život?

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii nabízí psychoterapeutka Marie Kutilová (marie.kutilova7@gmail.com).

Křesťansko psychoterapeutická poradna se řídí Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP) v Plzni je školské poradenské zařízení, které svým působením přirozeně doplňuje systém církevního školství v Plzeňské a Českobudějovické diecézi. Primárně slouží církevním školám, ale služby KKKP jsou otevřeny také pro klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem.  Krédem poradny je jasná ochota pomoci s předkládanou těžkostí s oporou o křesťanské hodnoty, otevřenost vůči rodičům a dětem, klidné prostředí a přátelská atmosféra.

Hlavním cílem služeb je konzultacemi či komplexním psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením (diagnostikou) zajistit rodině a dítěti pomoc při obtížích ve výchově a výuce (porucha aktivity a pozornosti, specifické poruchy učení, výchovné obtíže), ale i pomoc při specifikaci výchovně vzdělávacího procesu u žáků s mimořádným nadáním, cizinců, či pomoc žákovi s profesní orientací. 

 

ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. bylo založeno v roce 1990 jako občanské sdružení Ochrana nenarozeného života. Jeho posláním je probouzet vědomí úcty k lidskému životu již od jeho počátků, a to výchovou, osvětou a šířením vědeckých poznatků; pomáhat ženám, matkám, rodinám při řešení složitých a krizových situací; poskytovat pomoc a podporu při neplánovaném i plánovaném těhotenství.

Za tímto účelem ONŽ zřizuje a provozuje PORADNU pro ženy a dívky a LINKU pro ženy a dívky.

Služba je určena ženám a dívkám v těžké životní situaci, tzn. osamělým matkám, rozvedeným ženám nebo ženám v rozvodovém řízení, nezaměstnaným ženám, ženám bez domova, ženám ohroženým domácím násilím, ženám s problémy v rodinných nebo partnerských vztazích, ženám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, ženám v situaci neplánovaného těhotenství.

Poradna poskytuje sociálně – právní poradenství (orientace v sociálních dávkách, pomoc s vyplněním formulářů, sepisování žádostí..), dlouhodobé doprovázení ve složitých situacích (rodinných, vztahových..), pomoc s hledáním zaměstnání a bydlení, kontakty na další odborníky a pomáhající organizace, nezbytnou materiální pomoc (výbavičky, kočárky, oblečení). Dále poskytujeme prostor ke společnému sdílení a seberealizaci žen (dílny, setkávání, počítačová minima, vyrábění na trhy). Spolupracujeme s MC Plzeňské panenky (materiální pomoc) a farnostmi (pastorační doprovázení, sbírka Nedělní koláč pro ženy). 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás