Sám se sebou uprostřed ticha

Biskup Tomáš Holub vás zve na pobyt v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, který leží na samotě uprostřed Tepelské vrchoviny. Pobyt je určený pro muže, kteří hledají to, co přesahuje horizont viditelného. Níže naleznete bližší informace.

Smysl akce:

 • Mít možnost zastavit se a podívat se na svůj život a jeho smysl s odstupem od každodenního shonu. 

Základní informace:

 • Termín: 10. - 12. října 2024 (v případě zájmu můžete zůstat až do neděle 13. října)
 • Cena: 5000 Kč (V ceně je zohledněno: ubytování a strava ve výši 850 Kč za den, zbytek bude použit na podporu pastorační činnosti Biskupství plzeňského na území plzeňské diecéze.)
 • Každý účastník bude mít k dispozici samostatný pokoj.

Pro koho je pobyt určen:

 • Přemýšlející a Smysl hledající muži, kteří nejsou ukotveni v církvi.

Jaké jsou podmínky:

 • Pobyt probíhá z větší části v tichu.
 • Účast na fyzické práci s bratry trapisty.
 • Účast alespoň na jedné noční modlitbě.
 • Bez mobilu (pro případ urgentních zpráv, bude možnost kontaktovat k tomu určenou osobu)
 • Věk minimálně 30 let
 • Absolvování rozhovoru s biskupem Tomášem Holubem předem (termín bude domluven individuálně po přihlášení).
 • Každý účastník přijímá podmínky pobytu.
 • Účast je možná pouze na základě osobního pozvání od biskupa Tomáše Holuba, které obdržíte osobně nebo poštou.

Co vás čeká:

 • Spoluúčast na životě komunity trapistických mnichů
 • Kolektiv přemýšlejících a hledajících chlapů
 • Strávený čas v tichu pro sebe a usebrání bez okolních vlivů
 • Rozhovor s biskupem Tomášem
 • Meditace
 • Fyzická práce
 • Diskuze a sdílení svých myšlenek a zkušeností

Jak se můžete přihlásit:

 • Napište na e-mail uprostredticha@bip.cz
 • Stručně se v e-mailu představte.
 • Na každý e-mail odpovíme a budeme vás kontaktovat ohledně termínu rozhovoru s biskupem Tomášem.
 • Max. kapacita je 12 účastníků. Ostatní budou zařazeni mezi náhradníky.

Biskup Tomáš Holub

Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Je držitelem doktorátu z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“.

30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení a stal se druhým biskupem plzeňským.

Více informací o biskupu Tomášovi najdete ZDE.

Opatství Nový Dvůr

Mniši z Nového Dvora patří k Řádu cisterciáků přísné observance (tzv. trapistům). Jejich život naplňuje modlitba a práce v bratrském společenství, podle Řehole svatého Benedikta a cisterciáckých zvyků. Svůj domov našli v zapomenutém kraji západočeských Sudet, kam přišli z Francie. Klášter je obklopen dílnami a hospodářskými budovami, zahradami, pastvinami a lesy, kde mniši pracují. Srdcem kláštera je však kostel a hlavním zaměstnáním mnichů je modlitba. Každodenně již před východem slunce za zpěvu žalmů vyprošují pokoj křesťanskému i nekřesťanskému světu. Více informací najdete na webových stránkách opatství.

Bratři trapisté se pravidelně modlí za ty, kteří se rozhodnou pro pobyt v klášteře v Novém Dvoře.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás