Milosrdenství pro rozvedené

Milosrdenství pro rozvedené

Od první neděle postní 2023 se v plzeňské diecézi v návaznosti na osmou kapitolu apoštolské exhortace o lásce v rodině Amoris laetitia papeže Františka otevírá prostor pro rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v novém neregulérním svazku. Doprovázejícími na této cestě budou plzeňský biskup Tomáš Holub a misionáři milosrdenství. Pastýřský list biskupa Tomáše Holuba a další důležité informace najdete níže na této stránce.

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný vstup do letošní postní doby. Tedy do doby, která v nás má prohloubit jistotu, že náš Bůh je v Ježíši Kristu  Bohem blízkým, milosrdným a milujícím. Bohem, který se ke každému z nás sklání s láskou projevovanou až do  krajnosti.

Tuto základní pravdu naší víry bych chtěl nyní  zdůraznit i jedním zcela konkrétním pastýřským krokem. Rozhodl jsem se pověřit misionáře milosrdenství v naší diecézi, aby od této první postní neděle v duchu naléhavého doporučení papeže Františka nabídli své duchovní doprovázení sestrám a  bratřím z našich společenství, kteří zažili bolestný rozchod ve svém životním vztahu  a nyní žijí ve  vztahu novém.

Matka Církev  podporuje všechny ty, kteří vydávají svědectví o celoživotní manželské lásce, ale také neopouští ani  nevylučuje ze svého společenství nikoho z těch, jejichž vztah ztroskotal a žízní po lásce Boží. Proto jedním z výsledků výše zmíněného doprovázení, o které jsem misionáře Božího milosrdenství požádal, může být v duchu exhortace papeže Františka Amoris laetitia i možnost pozvat tyto naše sestry a bratry znovu k přijetí svátosti smíření a následně k eucharistickému stolu. Vždyť u něho my všichni po lítosti nad svými hříchy společně přijímáme samotného Krista jako pokrm  pro naši životní cestu do Božího království.

Přesnější informace a praktické pokyny k tomuto mému pastýřskému rozhodnutí je možno nalézt na webových stránkách naší diecéze.

Sestry a bratři, raduji se, že díky vnímavosti pro Boží vedení učinil papež František tuto konkrétní péči o rozvedené  součástí řádného učitelského úřadu Církve a modlím se,  aby se i v naší diecézi tato znovuobjevená šíře Boží lásky a Božího milosrdenství stala pro každého z nás důvodem k duchovní radosti a k  hluboké  vděčnosti. Vždyť  náš dobrý Bůh se vydává za každou ztracenou ovcí, jak o tom čteme v nádherném podobenství u evangelisty Lukáše. To je naše jediná naděje, protože my všichni mnohdy bloudíme, jsme ztraceni a potřebujeme, aby se nás náš Pán znovu s láskou a něhou ujal. Prosím, přijímejme se takto navzájem i my.

Kéž je tato zkušenost odpouštějící Boží lásky pro každého z nás i pro celé naše diecézní společenství tím, co znovu objevíme či co prohloubíme právě o letošní postní době.

K tomu Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Váš biskup Tomáš
(Pastýřský list vydaný o První neděli postní 2023.)

 

Odpovědi vatikánského Dikasteria pro nauku víry na otázky kardinála Dominika Duky ohledně přístupu k eucharistii pro znovu sezdané rozvedené, které předložil jménem České biskupské konference najdete:

 • v originálním znění (italština) ZDE.
 • v pracovním českém překladu ZDE.

 

 • Podrobné informace a praktické pokyny najdete ZDE.
 • ZDE najdete rozhovor s biskupem Tomášem o milosrdenství pro rozvedené a procesu rozlišování.

Pokud máte o doprovázení zájem, obraťte se na svého faráře (administrátora, farního vikáře), nebo přímo na jednoho z níže uvedených misionářů milosrdenství:

 • Více informací o misionářích milosrdenství najdete ZDE.
 • Exhortace Amoris laetitia v českém překladu vyšla u nakladatelství Paulínky v roce 2016. Na TOMTO ODKAZU je její celé znění. Jako e-knihu si můžete exhortaci zdarma stáhnout ZDE.
 • Další odkazy k tématu "Milosrdenství pro rozvedené":
  • Web Agasoviny ZDE
  • Seznam diecézí a biskupských konferencí, které vydaly podobné směrnice jako plzeňská diecéze ZDE.
  • Živý komentář biskupa Tomáše, který odpovídá na dotaz týkající se přístupu k lidem rozvedeným a žijícím v novém svazku v plzeňské diecézi v rámci online vysílání LIVE s biskupem (20. 3. 2023) ZDE. (čas 31:12 – 41:40)

Pozn.: Překlady textů "Základní kritéria argentinských biskupů" a "Odpověď papeže Františka argentinským biskupům" vyšly v časopisu Salve 1-2/18. Děkujeme redakci za umožnění jejich použití.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás